ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХ

2022-11-16


МОНГОЛ УЛСЫН ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХИЙГ БЕЛЬГИ УЛС ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, ЗОХИХ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ТОХИОЛДОЛД БЕЛЬГИЙН ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭР СОЛЬЖ ОЛГОХЫГ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ

2022.11.07

Бельгийн Хаант Улсад оршин суугаа иргэдийнхээ хууль ёсны хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, аж амьдралд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд тус ЭСЯ Бельгийн талтай яриа хэлэлцээг явуулсны дүнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрөөс эхлэн Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг Бельгийн Засгийн газар албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх шийдвэр гаргаж, удаан хугацаагаар оршин суух иргэдийн Монгол жолооны үнэмлэхийг үндэслэн Бельгийн жолооны үнэмлэхээр сольж олгохыг зөвшөөрлөө.

Тус улсын жолооны үнэмлэхгүйгээр иргэд автомашин жолоодож хэрэг, зөрчилд холбогдох, зарлагдсан ажлын байранд тавигдаж буй шалгуурт тэнцэхгүй байх, түрээсээр автомашин авч ашиглах боломжгүй зэрэг хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардаг байв.

Бельгийн Засгийн газрын дээрх шийдвэр нь манай иргэдийн жолооны дамжаанд суралцах цаг хугацаа, зардал мөнгийг хэмнэхэд бодит хувь нэмэр оруулах ба цаашилбал улс дотор болон улс хооронд тээврийн үйлчилгээ хийх зэрэг амьжиргаа, ажил эрхлэлтийг дэмжсэн чухал алхам болж байна.

Энэ завшааныг ашиглан Бельгийн Зам, тээвэр, хөдөлгөөний яаманд талархал илэрхийлье. Европын Холбооны орнуудаас Бельги Улс манай жолоодох эрхийн үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрсөн анхны улс болж байгаа бөгөөд Нидерланд, Люксембург Улсуудад мөн хүлээн зөвшөөрүүлэхээр ажиллаж байна.

Доорх линкээр Монгол Улсын жолооны үнэмлэх хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдээллийг үзэж болно: https://mobilit.belgium.be/.../chapitre_36_-_mongolie.pdf

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

2022.11.09

Монгол Улсын жолооны үнэмлэхийг Бельгийн Хаант Улс хүлээн зөвшөөрч өөрийн орны жолооны үнэмлэхээр дүйцүүлэн солих шийдвэр гаргасантай холбоотойгоор нэмэлт мэдээллийг үүгээр хүргүүлж байна.

Бельгийн тал QR код бүхий Монгол Улсын жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Тус улсын тээврийн яамнаас QR кодгүй хуучин загварын жолооны үнэмлэхийг олон улсын шаардлагад нийцэхгүй тул сольж олгох боломжгүй талаараа бидэнд мэдэгдлээ.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

2022.11.17

Иргэн таны QR код бүхий Монгол Улсын шинэ жолооны үнэмлэх эзэмшигчийн гарын үсэггүй хэвлэгдсэн байна уу? Та санаа зовох хэрэггүй. Тус ЭСЯ-наас Монгол Улсын жолооны үнэмлэхийг дүйцүүлэн солих чиглэлээр Бельгийн Тээврийн яамтай харилцан ажилласны дүнд гарын үсэггүй Монгол Улсын QR код бүхий жолооны үнэмлэхийг Бельгийн тал хүлээн зөвшөөрч сольж өгөх шийдвэр гаргасныг дуулгахад таатай байна.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

2022.11.30

Монгол Улсын жолооны үнэмлэхийг дүйцүүлэн солих шийдвэрийг Бельгийн Хаант Улс гаргаад байгаа билээ. Энэ шийдвэр нь манай хоёр улсын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг цаашид улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал алхам болж байна.

Тус шийдвэрийг хэрэгжүүлэх шатанд жолооны үнэмлэх олгосон хугацаатай холбоотой зарим нэг хүндрэл гарч байгаа талаарх мэдээлэл манай ЭСЯ-нд цөөнгүй ирлээ. Тодруулбал манай хоёр улсын нэгдэн орсон Замын хөдөлгөөний тухай 1968 оны Венийн конвенцын 41.6-д “... жолооны үнэмлэх олгосон хугацаа нь дүйцүүлэн олгох улсын нутагт тухайн иргэний оршин сууж эхэлсэн хугацаанаас өмнө байна...” гэж заасныг үндэслэн тус улсад удаан хугацаагаар оршин сууж буй манай иргэдийн шинээр захиалан авсан QR код бүхий жолооны үнэмлэхийг Бельгийн дүүргүүд дэх албаны хүмүүс сольж өгөхөөс татгалзаж байгаа юм байна.

Энэ чиглэлээр Бельгийн зам тээврийн яамтай харилцан ажиллаж, Бельгийн Хаант Улсад удаан хугацаанд оршин сууж буй Монгол иргэд өмнө авсан жолооны үнэмлэхээ шинэ QR код бүхий жолооны үнэмлэхээр зохих журмын дагуу Монгол Улсаасаа солиулан авч байгааг тайлбарлаж, үүний улмаас тэдгээр иргэд оршин сууж эхэлсэн хугацаанаасаа хойш олгогдсон жолооны үнэмлэхтэй болж байгааг тухайлан тайлбарлав. Үүний дүнд Бельгийн Тээврийн яамнаас ойрын хугацаанд нэмэлт хэлэлцээр байгуулж энэ асуудлыг шат дарааллан шийдвэрлэхээр боллоо. Нэмэлт яриа хэлэлцээрийн дүнг тус ЭСЯ-наас эргэж мэдээлэх болно.

 

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ