images

Авлигын эсрэг олон улсын өдөр - 12 дугаар сарын 09

ЭСЯ-ны мэдээ

2022-11-17

26

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 09-ний өдрийг Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн монгол, англи /албан бус орчуулга/ хэл дээрх хувилбарыг доорх холбоосноос үзнэ үү.