images

Нидерландын Засгийн газар Монгол Улсад 400 мянган евроны тусламж үзүүлэхээр шийдвэрлэв

ЭСЯ-ны мэдээ

2024-05-28

50

Нидерландын Засгийн газар Улаан загалмай нийгэмлэгээрээ дамжуулан Монгол Улсад тохиолддог зуд, байгалийн гамшгаас сэргийлэх, тэсвэртэй байдлыг бэхжүүлэх, гамшгийн нөлөөллийг бууруулах, даван туулахад зориулан 400 мянган евроны тусламж үзүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.