images

Монгол сургууль, цэцэрлэг, хэл соёлын төвийн багш нарт зориулсан мэргэжил, арга зүйн цахим сургалт зохион байгуулагдана

ЭСЯ-ны мэдээ

2023-03-02

73

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.01.05-ны өдрийн 7 дугаар тогтоол, “Дэлхийн Монголчууд-II” цогц арга хэмжээний хүрээнд хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол сургууль, цэцэрлэг, хэл соёлын төвийн багш нарт “Монгол хэлний кирилл бичгийн зөв бичих дүрэм, түүний толь” сэдвээр мэргэжил, арга зүйн цахим сургалтыг 2023.03.04-ны өдрийн 20:00 цаг (Улаанбаатарын цагаар)-т зохион байгуулах тул Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.