Буцах үнэмлэх авах

Бельгийн Хаант Улсад зорчиж байгаа болон байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэн ямар нэг шалтгаанаар гадаад паспортоо гээж үрэгдүүлсэн, шинээр гадаад паспорт захиалах болон паспортын хүчинтэй хугацааг сунгуулах боломжгүй болсон үедээ яаралтай эх орондоо буцах тохиолдолд “Travel Document” буюу буцах үнэмлэх авна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 326 дугаар тогтоолын 10.2. зүйлийн дагуу дор дурдсан баримт бичиг бүрдүүлнэ:

10.2.1. Буцах үнэмлэх мэдүүлэх хуудас – Маягт татаж авах;

10.2.2. иргэний үнэмлэхийн хуулбар, эсхүл иргэний бүртгэлийн лавлагаа;

10.2.3. цээж зураг 2 хувь (3.5х4.5 см-ийн хэмжээтэй, цагаан дэвсгэртэй);

10.2.4. төлбөр төлсөн баримт – ( 30 евро)

10.2.5. үндэсний гадаад паспортыг үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн тухай тодорхойлолт;

10.2.6. шаардлагатай тохиолдолд тухайн иргэний Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн лавлагаа;

10.2.7. Энэ журмын 9.1.2-9.1.4-т /9.1.2. үндэсний гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа дуусгавар болсон; 9.1.3. хүчин төгөлдөр буцах үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн; 9.1.4. гадаадад төрсөн иргэн эх орондоо буцахад үндэсний гадаад паспорт мэдүүлж авах боломжгүй;/ заасан этгээд мэдүүлэх тохиолдолд тухайн иргэний харьяаллын талаарх Монгол Улсын иргэний бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт.

Дипломат төлөөлөгчийн газар буцах үнэмлэх авах хүсэлтийг ажлын 7 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

Дээрх материалуудыг бүрдүүлж ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст өөрийн биеэр авч ирнэ.