КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

Монгол Улсын Засгийн газрын 195 дугаар тогтоолоор “Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан хилийн чанад дахь Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газруудаас үзүүлэх консулын болон иргэний бүртгэл, виз олгох үйлчилгээний хураамж дараах байдлаар шинэчлэгдэн мөрдөгдөж байна.

Засгийн газрын 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн
195 дугаар тогтоолоор баталсан
Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Консулын үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Нотариатын үйлчилгээ, консулын баталгаа:
Үйлчилгээ нэр Тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс
Үнэ тодорхойгүй хэлцэл, өв залгамжлал, бүх төрлийн гэрээ хэлцэл, итгэмжлэл гэрчлэх, өөрчлөлт оруулах, хугацааг сунгахад 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Эд хөрөнгийн бус үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэл гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Эд хөрөнгийн бус үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэлд өөрчлөлт оруулсан, хугацаа сунгасныг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Эд хөрөнгө хөлслөх, түрээслэх гэрээ, дүрэм гэчлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Монгол Улсын газрын харилцаанд холбогдох гэрээнээс бусад хэлцэл/гэрээ, итгэмжлэл зэрэг/-ийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Баримт бичгийн орчуулга, баримт бичигт консулын баталгаа гаргахад 5 ам.доллар буюу
4,50 евро
Баримт бичигт консулын баталгаа гаргахад
/оршин суугаа газрын тодорхойлолт зэрэг хамаарна/
5 ам.доллар буюу
4,50 евро
Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчдэхэд 5 ам.доллар буюу
4,50 евро
Баримт бичгийн орчуулгыг гэрчлэхэд хуудас тутмаас 5 ам.доллар буюу
4,50 евро
Баримт бичигт зурсан гарын үсгийг гэрчлэхэд 5 ам.доллар буюу
4,50 евро
Гэрчлэгдсэн баримт бичгийн хуулбарыг гэрчлэхэд хуудас тутмаас 5 ам.доллар буюу
4,50 евро
Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр үндсэн материалыг шалгахад 5 ам.доллар буюу
4,50 евро
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн холбогдолтой баримт бичгийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрээг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 11.4.1-11.4.3, 11.4.7-д зааснаас бусад гэрээ, хэлцлийг гэрчлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро
Хууль тогтоожид заасан бусад үйлчилгээ үзүүлэхэд 10 ам.доллар буюу
9,00 евро

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ:
Үйлчилгээ нэр Тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс
Төрсний бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Төрсний гэрчилгээ дахин олгох 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Гэрлэсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Гэрлэсний гэрчилгээ дахин олгох 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгэх 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Эцэг тогтоосны бүртгэлд бүртгэх 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд (гарын хурууны хээ) бүртгэх 5 ам.доллар буюу 4,50 евро
Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгох 10 ам.доллар буюу 9,00 евро
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин олгох 20 ам.доллар буюу 18,00 евро
Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах 50 ам.доллар буюу 45,50 евро
Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох 15 ам.доллар буюу 14,00 евро

Ханш: 1€ = 1,1 $

ЖИЧ:

- Консулын болон визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ өмнөх сар дахь еврогийн ам.доллартай харьцах дундаж ханшаас шалтгаалан бага хэмжээнд хэлбэлзэж болохыг анхаарна уу.

- Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Та Консулын болон визийн үйлчилгээ авах тохиолдолд эхлээд ЭСЯ-ны +32 (0) 473 59 02 92 / +32 (02) 344 6974 утас, эсхүл consul@embmongolie.be цахим шуунагаар холбогдож урьдчилан цаг авч ирэх ёстойг анхаарна уу.

ГХЯ-ны 2015 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргасан шийдвэрийн дагуу тус ЭСЯ-ны консулын үйлчилгээний хураамжийг зөвхөн банкны дансаар шилжүүлэн авах тул үйлчилгээний хураамжийг урьдчилан ЭСЯ-ны дансанд шилжүүлсэн байхыг анхааруулж байна.

Банкны мэдээлэл:
ING Bank
Bank Account № (IBAN): BE55 3101 0394 1044
Beneficiary’s name: Embassy of Mongolia
Гүйлгээний утга: Овог нэр /хийлгэж буй үйлчилгээ/
Address: Avenue Besme 18, 1190 Forest