Гадаад паспорт шинээр авах

Бельгийн Хаант Улсад байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэний гадаад паспортын хугацаа дуусах, ямар нэг шалтгаанаар алдаж vрэгдvvлэх, гэмтээсэн тохиолдолд Е серийн буюу үндэсний энгийн гадаад паспорт шинээр захиалан авч болно.

Гадаад паспорт шинээр захиалан авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

1. “Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг татан авч, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөн хавсаргах, Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг

2. Гадаад паспорт авах тухай хүсэлтээ илэрхийлсэн ЭСЯ-ны нэр дээр гаргасан өргөдөл (Өргөдлийг монгол хэлээр гаргах бөгөөд өргөдөлдөө өмнө хэрэглэж байсан паспортаа алдаж үрэгдүүлсэн, эсхүл гэмтээсэн бол шалтгааныг тодорхой тайлбарлаж, өөрийн амьдарч буй хаяг, холбоо барих утасны дугаар, e-mail хаягийг заавал тодорхой бичсэн байна) Гадаад паспорт шинээр авах өргөдөл

3. Паспортаа алдаж үрэгдүүлсэн тохиолдолд үүнийг магадласан цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт.
5. 16-аас дээш насны иргэдийн хувьд иргэний цахим vнэмлэх, 16 нас хүрээгүй хүүхдүүдийн хувьд төрсний гэрчилгээ, эцэг, эхийн аль нэгний гадаад паспорт, эсхүл иргэний цахим үнэмлэх.
6. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5 x 4.5 см хэмжээтэй 4 хувь өнгөт зураг. (Цагаан дэвсгэртэй, малгай, алчуур, нүдний шилгүй, эгц урдаасаа харсан, чих, духны хэсэг ил гарсан, зурагнаас буулгаагүй, дүрэмт хувцасгүй авахуулсан зураг байх ёстой)
7. Паспортын vнэ, Үйлчилгээний төлбөр, банкаар тушаасан байна.

Тайлбар: ЭСЯ гадаад паспортыг өөрөө шууд олгодоггүй бөгөөд хүсэлт гаргагчаас ирүүлсэн материалыг баталгаат шуудангаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хүргүүлдэг. Хүсэлт гаргасан иргэнд гадаад паспорт олгох эсэх асуудлыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар материал хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэдэг бөгөөд олгох тохиолдолд паспортын бичилтийг хийж, баталгаат шуудангаар ЭСЯ-д ирүүлдэг. ЭСЯ уг паспортыг тамга, гарын үсгээр баталгаажуулж, хүсэлт гаргагч иргэнд олгоно. Энэ процедурын ажлаас шалтгаалж шинээр паспорт авахад дунджаар 3 хүртэлх сарын хугацаа шаардагддаг болно.

Анхаарах зүйлс:
1. Гадаад паспорт шинээр болон дахин авч буй иргэд заавал Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн байх ёстой.
2. Хуучин паспорт алга болсон тохиолдолд шинэ паспорт дээр Бельгийн Хаант Улс-ын виз шилжин тавигдахгүй бөгөөд паспорт өөрчлөгдсөнтэй холбогдон визийн ямар нэг зөрчил байсан бол тухайн зөрчил хэвээр үлддэг болохыг анхаарах нь зүйтэй. Алдагдсан болон гэмтсэн паспорт олон улсад хүчингүй болж зарлагдах тул дахин ашиглах боломжгүй.
3. Буцах дугтуйн дээрх хаяг зөрсөн, иргэд тухайн хаяг дээрээ байхгүй байх, нүүх, шилжих тохиолдол гардаг. Мэдүүлэгтээ Бельгийн Хаант Улсад болон Монгол Улсад оршин суугаа байнгын хоёр хаягийг бичих нь зүйтэй. Паспорт захиалсны дараагаар оршин суугаа хаягаа өөрчлөх бол ЭСЯ-д мэдэгдэх хэрэгтэй.
4. Шинээр паспорт авахад 3 сар хүртэл хугацаа шаардагдана.
5. Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлгийг буруу, эсхүл дутуу бөглөсөн байдаг. Ихэвчлэн ургийн овгоо бичдэггүй. Үүнээс шалтгаалан иргэд шинэ паспорт захиалж паспортоо 3 сараас 1 жил хүртэлх удаан хугацаагаар хүлээх тохиолдол гардаг. Монгол Улсын иргэний үнэмлэх аваагүй хүмүүсийн хувьд өөрсдийн ургийн овгоо /Боржигон, Тайж, Хөх морьт зэрэг/ мэдэхгүй тохиолдол гарч байна. Энэ тохиолдолд паспорт мэдүүлж буй иргэн өөрийн эцгийн овгийг авч явдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.